Header image

Garantie

Classificatie van materialen met betrekking tot de garantieperiode.

20 jaar
Op gebreken tengevolge van materiaal- of productiefouten op HPL-onderdelen

10 jaar
Op materiaal- of productiefouten op alle gegalvaniseerde en andere niet-gelakte stalen en metalen onderdelen, volkunststof panelen en bewerkt hout.

5 jaar
Op materiaal- of productiefouten op veren, gelakte metalen onderdelen, gegoten kunststof onderdelen en netconstructies.

2 jaar
Op materiaal- of productiefouten op beweegbare kunststof en metalen onderdelen.

De garantie is niet van toepassing:

•  Bij natuurlijke slijtage, verkleuring en oppervlaktecorrosie

•  Indien niet correct onderhouden of behandeld, in geval van onbedoeld gebruik of vandalisme

•  Indien de koper de inspectie en het onderhoud niet heeft uitgevoerd en gedocumenteerd conform de instructies in Algemene feiten, Richtlijnen voor speelplaatsen in openbare ruimten en de onderhoudsinstructies bij het product

•  Indien het product in elkaar is gezet op enigerlei andere wijze dan omschreven in onze instructies

•  Indien het product is blootgesteld aan milieugerelateerde omstandigheden die niet konden worden voorzien door HAGS

•  Bij corrosieschade indien het product rechtstreeks is blootgesteld aan zout water. Indien het product binnen 200 meter van de kustlijn wordt geïnstalleerd, wordt de garantieperiode voor schade veroorzaakt door corrosie gehalveerd

•  Indien het product wordt gebruikt in combinatie met, of onderdeel uitmaakt van, producten die niet zijn goedgekeurd door HAGS Aneby AB

•  Indien de koper nalaat HAGS of haar erkende dealer binnen drie (3) maanden na de dag waarop het defect werd geconstateerd of zou moeten zijn geconstateerd, van het defect op de hoogte te stellen

•  Indien de koper de instructies van HAGS of haar erkende vertegenwoordigers in het kader van het afhandelen van de klacht niet opvolgt

Tijdens de garantieperiode verplicht HAGS zich ertoe het defecte onderdeel, naar HAG's eigen oordeel, te repareren dan wel te vervangen.  Vervangende onderdelen worden verzonden en/of reparaties worden uitgevoerd zonder onnodige vertraging. Op verzoek van HAGS moeten de vervangen onderdelen aan HAGS worden geretourneerd. De garantie op vervangen of gerepareerde onderdelen blijft geldig voor de resterende duur van de oorspronkelijke garantieperiode.

Bij het indienen van garantieclaims dient de klant een leesbare, ongewijzigde garantiekaart of het originele aankoopbewijs aan HAGS of haar erkende dealers te overleggen. Bovendien is het HAGS toegestaan naar een kopie van documenten te vragen waaruit blijkt hoe de inspectie en het onderhoud zijn uitgevoerd.

In geval van een geschil inzake de garantie, wordt dit geschil beslecht via arbitrage in Zweden op een door HAGS te bepalen locatie.