Header image

Verantwoorde bedrijfsvoering

HAGS hecht veel waarde aan een economisch, maatschappelijk en ecologisch duurzame bedrijfsvoering. Als wij onze financiële doelstellingen realiseren, genereren we daarmee niet alleen duurzame economische waarde voor onze stakeholders, maar leggen we tegelijkertijd de basis voor waardetoevoegende activiteiten zoals investeringen, productontwikkeling en marketing.
De zorgvuldig opgestelde waarden en richtlijnen van ons bedrijf bepalen te allen tijde hoe wij zakendoen en communiceren, zowel intern als met zakelijke partners en andere betrokken partijen.

Bij HAGS proberen we de milieueffecten van al onze activiteiten, processen en producten systematisch en doorlopend te verkleinen. Bij het kiezen van materialen, het opzetten van productie- of logistieke processen en het beoordelen van ons energieverbruik baseren we ons op het ISO 14001-programma voor milieubeheer, de evaluatie van lifecycles en beoordelingen door leveranciers. Zie onze milieubrochure.